HejtmoSoft
     

Úpravy kovů a dalších materiálů:


Vzhledem k tomu, že jsem doma objevil chytrou knížku s všelijakými návody na roztoky různých druhů, budu zde vypisovat dle vašich požadavků jejich složení a aplikaci. Vzhledem k tomu, že knížka má přes 500 stran, záměrně nechám výběr na vašich potřebách. U roztoků je vždy několik možností, a tak budu vybírat vždy tu, která se mi bude zdát nejjednodušší.

Zde je přibližný soupis možností:

 • Čištění a leštění kovů.
 • Chemické i galvanické pokovování kovů i jiných materiálů.
 • Pasivace a barvení povrchů(formou zbarvení kovu, nikoli nátěrem).
 • Inkousty na různé materiály.
 • a další ... zkuste se kdyžtak zeptat

Požadavky a tipy na zveřejnění můžete psát do návštěvní knihy nebo na můj e-mail, nejprve si ale pořádně prohlédněte, jestli už daný popis není již zveřejněn. V požadavku formulujte přesně, s jakým materiálem hodláte pracovat, případně v případě pokovení jaký povrch hodláte nanášet. Jistě pochopíte, že požadavky typu "chtěl bych všechny roztoky na pokovení všech materiálů" budu ignorovat. Knížku mám doma, ale předpokládám, že budu schopen pravidelně vždy během týdne až 14 dní návody dle požadavků aktualizovat, pokud jich nebude moc.
Návody nejsou z mojí hlavy a proto za jejich funkčnost ani rizika práce neodpovídám!


I. PROSTŘEDKY PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ

1. TUHÁ A PRÁŠKOVÁ ČISTIDLA NA KOVY

3. Práškové čistidlo na hliník

III. BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ PROSTŘEDKY NA RŮZNÉ MATERIÁLY

7. LEŠTĚNÍ KOVŮ CHEMICKÝM A ELETROLYTICKÝM ZPŮSOBEM V LÁZNÍCH

58. Leštící lázeň

59. Leštění oceli, železa a jeho slitin

60. Univerzální leštící lázeň

61. Leštící lázeň pro nerezavějící oceli

62. Leštící lázeň pro měď a její slitiny

IX. CHEMICKÉ POKOVOVÁNÍ

1. MĚDĚNÍ

216. Mědící lázeň

217. Mědící lázeň

2. NIKLOVÁNÍ

218. Niklovací lázeň

219. Niklovací lázeň

3. CHROMOVÁNÍ

220. Chromovací lázeň

6. STŘÍBŘENÍ

224. Jednoduchá stříbřicí lázeň

225. Stříbřicí lázeň

226. Stříbřicí lázeň pro nekovové materiály

227. Stříbřicí lázeň pro nekovové materiály

X. GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ

1. PRACOVNÍ PODMÍNKY

228. Mast pro galvanizéry

2. MĚDĚNÍ

229. Mědící lázeň pro matné povlaky

230. Mědící lázeň pro lesklé povrchy

231. Rychlomědící lázeň

3. NIKLOVÁNÍ

232. Černě niklující lázeň

233. Leskle niklující lázeň

234. Niklovací lázeň s hloubkovou účinností(pro složité součásti)

4. CHROMOVÁNÍ

235. Chromovací lázeň pro matné povlaky

236. Chromovací lázeň pro tvrdé povlaky

237. Chromovací lázeň pro dekorativní povlaky

8. STŘÍBŘENÍ

246. Stříbřicí lázeň pro technické a ozdobné účely

247. Lázeň pro předběžné stříbření

248. Lázeň pro předběžné stříbření

249. Rychle stříbřicí lázeň

9. GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ NEVODIVÝCH MATERIÁLŮ

250. Před vlastním pokovením se doporučuje tento postup:


I. PROSTŘEDKY PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ

1. TUHÁ A PRÁŠKOVÁ ČISTIDLA NA KOVY

3. Práškové čistidlo na hliník

V třecí misce se mísí

 • 400 g oxidu hořečnatého
 • 600 g jemné práškové křídy
Dobře rozetřená směs se proseje hustým mlynářským sítem.

III. BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ PROSTŘEDKY NA RŮZNÉ MATERIÁLY

7. LEŠTĚNÍ KOVŮ CHEMICKÝM A ELETROLYTICKÝM ZPŮSOBEM V LÁZNÍCH

Kovy lze leštit také chemickým způsobem, a to pouhým ponořením do speciálních lázní bez použití elektrického proudu. V menším měřítku se pro tyto lázně použijí laboratorní skleněné nebo porcelánové kádinky nebo vaničky. Větší vany se zhotovují ze speciálních ocelí(např. AKV - extra S)

58. Leštící lázeň

 • 920 g kyseliny fosforečné koncentrované
 • 60 g kyseliny dusičné koncentrované
 • 20 g dusičnanu sodného
 • 1 g síranu nebo dusičnanu měďnatého
 • 0,1 g smáčedla(Syntapon CP nebo Neokal)
Pracovní teplota lázně je 90 až 100 stupňů Celsia.
Při leštění, které probíhá asi 1/2 až 4 minuty, se vyvíjí značné množství dusivých a jedovatých výparů. Proto je nutné připojit k vanámučinné odsávací zařízení nebo provádět leštění v digestoři.

Velmi dokonale se kovové součásti leští elektrolytickým způsobem ve speciální lázni pomocí elektrického proudu. Používá se stejnosměrný proud a leštěné předměty se zavěšují do lázně jako anody.

59. Leštění oceli, železa a jeho slitin

Do skleněné, kameninové nebo porcelánové nádoby se připraví tato lázeň:

 • 300 ml kyseliny sírov koncentrované
 • 600 ml kyseliny fosforečné koncentrované
 • 100 ml vody
Teplota lázně se udržuje na 70 stupních Celsia, hustota proudu na 60 až 70 A/dm2 při stejnosměrném napětí max. 15V. Leštění trvá 1 až 5 minut. Vyleštěné součásti se po vyjmutí z lázně opláchnou tekoucí vodou, ponoří se do 10% roztoku uhličitanu sodného a znovu se opláchnou tekoucí vodou. Nakonec se osuší proudem teplého vzduchu. Katody jsou z olova nebo z titanového pásu.

60. Univerzální leštící lázeň

V této lázni se kromě ocelových a železných předmětů mohou leštit i předměty chromové, kadmiové, olověné, kobaltové, hliníkové apod.
Lázeň se připraví tak, že se 185 ml kyseliny chloristé za stálého míchání a chlazení po částech přilévá do 765 ml anhydridu kyseliny octové. Teplota nesmí přestoupit 30 stupňů Celsia; hotová lázeň se nechá 24 hodin stát.
Nejvyšší pracovní teplota lázně je 30 stupňu Celsia, hustota proudu je 4,5 až 12 A/dm2 při napětí 50V. Leštění je ukončeno po 10 až 12 minutách. V čerstvé lázni se doporučuje vyleštit předem několik předmětů z hliníku; po částečném nasycení roztoku hliníkem je možné již spolehlivě leštit ostatní kovy.

61. Leštící lázeň pro nerezavějící oceli

Velmi osvědčená lázeň pro leštění součástí z nerezavějící oceli má toto složení:

 • 370 ml kyseliny fosforečné koncentrované
 • 560 ml glycerinu
 • 70 ml vody
Pracovní teplota lázně je 100 až 120 stupňů Celsia, hustota proudu je 80 až 160 A/dm2. Povrch se vyleští během 5 až 10 minut. Katody jsou z nerezové oceli, maximální stejnosměrné napětí je do 15V.

62. Leštící lázeň pro měď a její slitiny

 • 1000 ml vody
 • 10 g kyseliny sírové koncentrované
 • 12,5 g kyseliny octové
 • 12,5 g oxidu chromového
 • 37,5 g dvojchromanu sodného
Pracovní teplota lázně je 60 až 75 stupňů Celsia, hustota proudu je 25 až 50 A/dm2. Katody jsou z nerezové oceli nebo titanového pásu, krátkodobě lze použít i olověné nebo železné.

IX. CHEMICKÉ POKOVOVÁNÍ

Pokovování bez použití elektrického proudu, prováděné tzv, chemickým způsobem, je velmi výhodné vzhledem k menší nákladnosti v porovnání s elektrolytickým pokovováním (nejsou zapotřebí zdroje stejnosměrného proudu, měřící přístroje regulační zařízení atd.). Pracovní postupy při chemickém pokovování jsou dosti jednoduché, vrstva se vytvoří v krátké době, ovšem není možné vytvořit tlusté vrstvy jako při elektrolytické metodě. Chemicky lze pokovovat i součásti nekovové, z plastů, skla, keramiky, kůže, dřeva apod.

1. MĚDĚNÍ

216. Mědící lázeň

Měd se vylučuje chemickým způsobem dosti snadno a na železe, oceli nebo slitinách lze získat vyhovující povlak. Použije se roztok

 • 1000 ml vody
 • 8 až 50 g síranu měďnatého
 • 8 až 50 g kyseliny sírové koncentrované
Pokovení se provede po dobrém očištění a odmaštění pouhým ponořením do uvedené lázně na dobu několik sekund. Poměděné součásti se vyjmou, opláchnou se vodou a osuší.
Součásti stačí opravdu ponořit na několik vteřin, při delším ponoření měď opět slézá, roztok agresivně žere povrch pozinkovaných předmětů, proto se je ani nepokoušejte pomědit, na druhou stranu je to dobrý způsob odstranění vrstvy zinku. Doporučuji použít raději menší koncentraci(25g a méně/1 litr) a delší dobu ponoření(5-10 sekund). Vyloučená vrstva je slabá a každopádně se nedá použít pro dekorační účely, nicméně je dobrým základem pro další pokovování. Vyzkouším někdy později.

217. Mědící lázeň

Roztok A

 • 115 g kyselého vinanu draselného
 • 143 g uhličitanu sodného krystalického
 • 500 ml vody
Roztok B
 • 63 g síranu měďnatého
 • 500 ml vody
Po rozpuštění se oba roztoky (A a B) smísí.

2. NIKLOVÁNÍ

218. Niklovací lázeň

Niklové povlaky se vyloučí na oceli, mědi nebo mosazi ponořením do roztoku

 • 1000 ml vody
 • 60 g chloridu nikelnatého krystalického
 • 70 g síranu nikelnatého krystalického
 • 10 g fosfornanu sodného
 • 30 g citranu sodného
Hodnota pH lázně má být 5. Pracovní teplota lázně je 95 stupňů Celsia. Očištěné a odmaštěné součástky se pokoví podle požadované tloušťky vyloučené vrstvy za 3 až 5 hodin.

219. Niklovací lázeň

 • 1000 ml vody
 • 40 g chloridu nikelnatého krystalického
 • 10 g fosfornanu sodného
 • 10 g chloridu amonného
Hodnota pH lázně je 8 až 9 (upraví se přidáním malého množství amoniaku). S lázní se pracuje při teplotě 90 stupňů Celsia. Předměty se nechají ponořené 1 až 3 hodiny. Součásti s nanesenou vrstvou niklu se omyjí ve vodě a vysuší. Lze je také opatrně přeleštit.

3. CHROMOVÁNÍ

220. Chromovací lázeň

Součásti z oceli, mědi a mosazi se chemicky chromují v lázni, která se získá rozpuštěním

 • 1000 ml vody
 • 1 g chloridu chromitého
 • 14 g fluoridu chromitého
 • 7 g fosfornanu sodného
 • 7 g citranu sodného
 • 10 ml kyseliny octové ledové koncentrované
 • 10 ml 20% hydroxidu sodného
Pracovní teplota lázně je asi 80 stupňů Celsia. Očíštěné a odmaštěné součásti se pokovují 3 až 8 hodin. Při chemickém chromování ocelových předmětů se doporučuje předem je chemicky pomědit.

6. STŘÍBŘENÍ

224. Jednoduchá stříbřicí lázeň

Stříbro je možné snadno vyloučit ponořením do této lázně:

 • 10 g dusičnanu stříbrného
 • 35 g kyanidu draselného(pozor - jed!)
 • 1000 ml vody

225. Stříbřicí lázeň

 • 25 g dusičnanu stříbrného
 • 1250 g chloridu sodného
 • 1250 g kyselého vinanu draselného
V lázni se pokovuje za tepla.

226. Stříbřicí lázeň pro nekovové materiály

Tato lázeň dává velmi dobré výsledky zvláště při pokovování skla(zhotovování zrcadlových ploch, stříbření nádob, žárovkových a elektronkových baněk apod.) Obsahuje tyto roztoky:

Roztok A:

 • 24 g dusičnanu stříbrného
 • 36 g dusičnanu amonného
 • 1000 ml destilované vody
Po dokonalém rozpuštění se roztok doplní na 1,5 l.

Roztok B:
 • 38 g hydroxidu sodného(bez Cl)
 • 1000 ml destilované vody
Po rozpuštění se doplní na objem 1,5 l.

Roztok C:
 • 25 g sacharózy
 • 3 g kyseliny vinné
 • 250 ml destilované vody
Roztok se nechá 20 min vařit a pak se doplní na 1 l.
Všechny tři složky se přechovávají odděleně, v zabroušených hnědých lahvích.
Stříbřicí lázeň se vyrobí smísením roztoku A a B, ke kterým se těsně před vlastním stříbřením přidá roztok C.
Předměty určené k postříbření se nejprve dokonale očistí horkým roztokem sody a pak se opláchnou pod tekoucí vodou. Vlastní stříbřicí proces se provádí ponořením do čerstvě namíchané lázně; při teplotě asi 20 stupňů Celsia stačí působení po dobu 10 min. Pokovení se může provádět 2krát až 3krát po sobě, avšak vždy s čerstvou lázní.
Postříbřené předměty se suší při teplotě 50 stupňů Celsia po dobu asi 1 h nebo při normální teplotě po dobu 24 h.
Nanesenou stříbrnou vrstvu je možné snadno odstranit kyselinou dusičnou(pokud jde o sklo, porcelán nebo kameninu).

227. Stříbřicí lázeň pro nekovové materiály

Roztok A:

 • 300 g dusičnanu stříbrného chemicky čistého
 • 1000 ml destilované vody
Po úplném rozpuštění se za stálého míchání přidává 10% až 15% amoniak, až se vzniklá sraženina zcela rozpustí. V tomto okamžiku se přileje ještě 2,5 ml amoniaku a hotový roztok se přelije do zásobní hnědé láhve. Skladuje se v chladnu. Pří smísení amoniaku s roztokem dusičnanu stříbrného dochází někdy k prudké reakci, a proto se doporučuje pracovat se zvýšenou pozorností a pokud možno v digestoři.

Roztok B, redukční:
 • 245 g vinanu sodno-draselného(Seignettova sůl)
 • 940 ml destilované vody
Po rozpuštění se za míchání přidá 30 ml formaldehydu(40%). Hotový roztok se přelije do zásobn láhve. Před stříbřením se z uvedených roztoků připraví roztoky C a D.

Roztok C:
 • 100 ml roztoku A
 • 900 ml destilované vody
Za stálého míchání se přidává malé množství 5% roztoku dusičnanu stříbrného, až vznikne jen slabý šedivý zákal. Roztok se přefiltruje a uloží v tmavé láhvi. Musí se zpracovat do 24 hodin.

Roztok D:
 • 200 ml roztoku B
 • 800 ml destilované vody
Roztok se přelije do zásobní láhve. Součásti určené k chemickému stříbření se dobře očistí, odmastí(mimo jiné i vídeňským vápnem) a připraví se k ponoření nebo polévání stříbřicí lázní. Stříbřicí lázeň se připraví těsně před stříbřením z roztoků C a D takto:
 • 100 ml roztoku C
 • 20 ml roztoku D
Po smíšení se roztok zakalí a zešedne. V tomto okamžiku musí následovat stříbření, neboť se začíná vylučovat stříbrná vrstva. Touto metodou je možné chemicky postříbřit nejen kovy, ale i sklo, porcelán, keramiku, plasty apod.
Stříbřicí lázeň je op pokovení zcela vyčerpána a k dalšímu stříbření je nutné namíchat novou.

X. GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ

Galvanická metoda nanášení kovových povlaků ve speciálních lázních pomocí elektrického proudu je v technické praxi nejrozšířenějším způsobem provádění povrchových úprav.

1. PRACOVNÍ PODMÍNKY

Galvanické lázně se připravují, pokud není uvedeno jinak, rozpuštěním látek(předepsaných jednotlivými recepty) ve vodě. Množství látek v receptech odpovídají obsahu těchto látek v objemu 1l hotové lázně(značení např. 30g/l). Lázně se tedy připravují tak, že se v dostatečném množství vody rozpustí receptem předepsané látky a po dokonalém rozpuštění se roztok dopní vodou na objem 1l.
Základem elektrolytického vylučování kovů je dostatečně výkonný zdroj stejnosměrného proudu. Pro galvanotechnické účely se používá nízké napětí, v rozmezí 2 až 12V, a poměrně velký proud, 100 i více ampérů. Pro drobné součásti v laboratorních podmínkách stačí často i akumulátory.
Elektrický proud se reguluje rezistory(reostaty) zapojenými v přívodu(kladný pól) elektrického proudu. Zde se zapojuje i ampérmetr pro jeho měření.
Potřebná kyselost nebo alkalita lázní se kontroluje měřením pH (exponent koncentrace vodíkových iontů), a to buď indkátorovými papírky, tzv. pH-papírky, které po namočení do lázně ukazují hodnotu pH změnou barvy, nebo elektronickými přístroji, tzv. pH-metry, na nichž se stupeň pH čte přímo na stupnici, popř. displeji.
Vlastní vylučování kovových povlaků probíhá ve speciálních lázních v nejrůznějších nádobách. Malé součásti je možné pokovovat ve skleněných nebo porcelánových kádinkách nebo vaničkách. Pro větší součásti v poloprovozní a výrobní praxi se používají velké vany(většinou z ocelového plechu) vyložené různým materiálem, podle složení použitých lázní a pracovních teplot.

Kyselé lázně pro vylučování Vyložení vany
Cu, Zn, Sn, Ni, Fe novodur, pryž, olovo, sklo
Pb novodur, pryž
Cr olovo a sklo
Alkalické lázně
při normální teplotě pro vylučování
Cu, Zn, Cd sklo s drátěnou vložkou
Ag novodur, pryž, smalt
při zvýšené teplotě pro vylučování
Cu, Sn sklo s drátěnou vložkou
Ag novodur, pryž, smalt
Au smalt

Pro doplnění uvádíme i materiály pro vyložení van k jiným elektrolytickým nebo pomocným pracím, které nasouvisejí přímo s vylučováním kovových povlaků, ale jsou popsány v předcházejících kapitolách.

Druh činnosti Vyložení vany
Elektrolytické odmašťování sklo s drátěnou vložkou
Elektrolytické leštění olovo a sklo
Eloxování v kyselé lázni olovo a sklo
Eloxování s oxidem chrómovým olovo a sklo
Oplachování ve studené vodě novodur, pryž
Oplachování v kyselé vodě olovo, pryž

Součásti určené k pokovení se zavěšují do lázní a připojují se k zápornému půolu jako katody. Připojují se nejčastěji měděnými dráty nebo speciálními závěsnými rámy, které jsou určeny pro několik předmětů.
Přehled příslušných kovových materiálů pro závěsné tyče, vlastní kontakty a odpovídající izolační materiály vhodné pro jednotlivé typy galvanických lázní:

Galvanická lázeň pro Kovový materiál pro Nejvhodnější izolační materiály
kontakty závěsné tyče
niklování matné měď, mosaz, ocel měď, mosaz tvrdá pryž, novodur
niklování lesklé měď, mosaz, ocel měď, mosaz tvrdá pryž, novodur
mědění alkalické mosaz, ocel měď, ocel tvrdá pryž, novodur
mědění kyselé měď, mosaz měď, mosaz polyamid, polyethylen, tvrdá pryž
chromování tvrdé měď měď novodur, syntetické materiály
chromování ozdobné měď, bronz měď laky schnoucí na vzduchu, izolační a odolné vůči chemikáliím
zinkování alkalické mosaz, ocel měď, mosaz, ocel tvrdá pryž, novodur
kadmiování mosaz, ocel měď, mosaz, ocel tvrdá pryž, novodur
cínování alkalické měď, mosaz, ocel mosaz, ocel tvrdá pryž
cínování kyselé měď, mosaz, bronz měď, mosaz tvrdá pryž, novodur
stříbření mosaz, ocel, bronz měď, mosaz, ocel tvrdá pryž, novodur
mosazení měď, mosaz, bronz, ocel měď, mosaz, ocel novodur, tvrdá pryž
železení (síranové) mosaz, ocel, bronz měď, mosaz tvrdá pryž, novodur
olovění (fluoro-boritanové) měď, mosaz, bronz měď, mosaz tvrdá pryž, novodur
zlacení měď, mosaz, ocel, bronz ocel tvrdá pryž, novodur
eloxování hliník hliník tvrdá pryž, novodur

Anody jsou většinou vyrobeny ze stejného kovu, jaký se vylučuje, a to ve formě desek nebo plechů. V některých případech(při vylučování vzácných kovů) se používají nerozpustné anody z grafitu, nerezavějící oceli nebo platiny. Anody jsou rovněž zavěšeny v lázni a připojeny ke kladnému pólu zdroje elektrického proudu. Po určité době je nutné vyjmout anody z lázně a zbavit je vrstvy usazenin. Děje se tak omytím proudem vody a očištěním rýžovým kartáčem.
Součásti určené ke galvanickému pokovení se musejí předem dobře očistit a zbavit se všech nánosů. To se děje buď mechanicky(broušením, kartáčováním), nebo chemicky(odrezením, mořením). Dále je nutné povrch před ponořením do pokovovací lázně důkladně odmastit(chemické a elektrolytické odmašťovače) a opláchnout tekoucí vodou.
Při práci s galvanickými lázněmi je nutné dbát také na příslušné bezpečnostní předpisy. Vzhledem k tomu, že většina lázní obsahuje silněě leptající látky(kyseliny, hydroxidy), je nutné pracovat v ochranných pryžových rukavicích, v pryžové zástěře a ve výrobních provozech také v pryžových holínkách. Při přelévání elektrolytu, filtraci apod. se doporučuje použít ochranné brýle nebo štít před obličej.
Některé suroviny pro pokovovací lázně jdou prudké jedy(kyanidy, sloučeniny rtuti, arzénu, antimonu) a pracovat s nimi mohou jen kvalifikované osoby, které mají povolení pro práci s jedy.

228. Mast pro galvanizéry

Na tomto místě je vhodné uvést jednoduchou recepturu na přípravu velmi dobré reparační masti na ruce pro pracovníky, kteří během většiny pracvoní doby používají pryžové rukavice nebo kteří si při pracovních operacích musí často máčet ruce do vody jak bývá obvyklé v provozech galvanického pokovování.
V širší varné nádobě se na mírném plameni nejprve rozehřeje 190 g bílé medicinální vazelíny a 260 g bezvodého lanolínu. Po dobrém promíchání se přeruší zahřívání a do chladnoucí směsi se vmíchá 490 ml vody s 60 ml glycerínu. Hotová, dokonale zhomogenizovaná mast musí být polotuhé konzistence se vzhledem bíložlutého pleťového krému. Uskladní se v širokohrdlých kelímcích nebo dózách s uzávěrem.
Mast se aplikuje po skončení práce, sejmutí rukavic a dobrém omytí teplou vodou. Vtírá se do osušených rukou.

2. MĚDĚNÍ

Měděné povlaky se většinou používají jen jako mezivrstva pro další elektrolytické pokovování(niklování, chromování, cínování). Čistě měděné povlaky bez další ochranné vrstvy se nepoužívají ani jako antikorozní ochrana, ani pro ozdobné účely, pouze některé plochy ocelových součástí se chrání tímto pokovením před cementací. Měděné povlaky se naopak velmi rozšířily v galvanoplastice(výroba tiskařských forem, válců, v gramofonovém průmyslu a i při výrobě lisovacích nástrojů), kde se používají stejné typy mědících lázní jako při pouhém pokovování.

229. Mědící lázeň pro matné povlaky

 • 160 až 230 g/l síranu měďnatého
 • 60 až 78 g/l kyseliny sírové koncentrované
S lázní se pracuje při normální teplotě, doporučuje se míchání elektrolytu. Hustota proudu je 2 až 6 A/dm2.

230. Mědící lázeň pro lesklé povrchy

 • 200 g/l síranu měďnatého
 • 50 g/l kyseliny sírové koncentrované
 • 0,04 g/l thiomočoviny
 • 0,8 g/l melasy(nebo se obsah thiomočoviny zvýší na 0,4 g/l)
Pracovní teplota lázně je maximálně 20 stupňů Celsia, míchání není nutné. Hustota proudu je maximálně 7 A/dm2.

231. Rychlomědící lázeň

 • 250 g/l síranu měďnatého
 • 20 g/l kyseliny sírové koncentrované
 • 2 g/l oxidu chromitého
Pracovní teplota lázně je 18 až 25 stupňů Celsia, doporučuje se míchání. Hustota proudu je 5 A/dm2.

3. NIKLOVÁNÍ

Niklové povlaky se používají v průmyslu jako nejčastější pokovování všech významnějších základních materiálů(měď, mosaz, ocel, zinek, litina), a to buď jako antikorozní ochrana, nebo pro ozdobné účely. Povlaky vyloučené z běžných niklovacích lázní jsou matné až pololesklé. V nedávné době byl vyvinut nový typ lázní pro tzv. lesklé niklování, takže niklové povlaky vzniklé v takových lázních není třeba upravovat dodatečným leštěním jako povrchy matné a pololesklé.

232. Černě niklující lázeň

 • 65 g/l síranu nikelnatého
 • 39 g/l síranu nikelnato-amonného
 • 33 g/l síranu zinečnatého
 • 14 g/l rhodaninu sodného
Pracovní teplota lázně je 25 až 30 stupňů Celsia, hustota proudu je 0,05 až 0,15 A/dm2, hodnota pH je 5,8 až 6,1.

233. Leskle niklující lázeň

 • 240 g/l síranu nikelnatého
 • 30 g/l chloridu nikelnatého
 • 45 g/l mravenčanu nikelnatého
 • 2,50 g/l formaldehydu
 • 0,75 g/l síranu amonného
 • 30 g/l kyseliny borité
 • 4,5 g/l síranu kobaltnatého
Pracovní teplota lázně je 60 až 70 stupňů Celsia, hustota proudu je 0,7 až 10 A/dm2, hodnota pH je 3,7.

234. Niklovací lázeň s hloubkovou účinností(pro složité součásti)

 • 170 g/l síranu nikelnatého
 • 120 g/l síranu sodného
 • 20 g/l chloridu sodného
 • 20 g/l kyseliny borité
Pracovní teplota lázně je 30 až 40 stupňů Celsia, hustota proudu je 1,5 až 2,5 A/dm2, hodnota pH je 5,3.

4. CHROMOVÁNÍ

Elektrolytické nanášení chromu je jedním z nejdůležitějších a nejrozšířenějších druhů pokovování. Vyloučené chromové povlaky mají vyjímečné chemické a fyzikální vlastnosti. Především je to velká odolnost proti korozi, a to za normální i zvýšené teploty, dále značná tvrdost s malým součinitelem tření, odolnost proti mechanickému opotřebení a velká odrazivost světla.
Chromové povlaky se používají na niklové, měděné, mosazné nebo zinkové podklady jako antikorozní ochranná vrstva, při ozdobném pokovování apod. Speciálními tvrdými povlaky se zlepšuje odolnost proti opotřebení různých ocelových a litinových součástí, popřípadě se zvětšují i rozměry(např. dílců, jejichž parametry jsou vlivem opotřebení již mimo tolerance) na požadované hodnoty, takže se mohou opět použít.

235. Chromovací lázeň pro matné povlaky

 • 400 g/l oxidu chromového
 • 58 g/l hydroxidu sodného
 • 7,5 g/l sloučeniny chromité(síran chromitý, síran chromito-draselný, chroman chromitý apod.)
 • 0,75 g/l kyseliny sírové
Pracovní teplota lázně je 20 až 30 stupňů Celsia, hustota proudu je 25 až 50 A/dm2, poměr plochy anody k ploše katody je 2:1. Vyloučené matné povlaky je možné velmi dobře leštit.

236. Chromovací lázeň pro tvrdé povlaky

 • 250 g/l oxidu chromového
 • 10 g/l kyseliny sírové koncentrované
Pracovní teplota lázně je 25 až 65 stupňů Celsia, hustota proudu je 20 až 100 A/dm2.

237. Chromovací lázeň pro dekorativní povlaky

 • 385 g/l oxidu chromového
 • 10 g/l kyseliny šťavelové
 • 4 g/l kyseliny sírové
Pracovní teplota lázně je 35 až 45 stupňů Celsia, hustota proudu(po dobu 30 s až 1 min) je 30 až 60 A/dm2 a později se zmenší na 10 až 20 A/dm2.

8. STŘÍBŘENÍ

Stříbrné povlaky se velmi často používají v průmyslu, a to jak pro jejich odolnost proti korozím, tak i pro dobrou elektrickou vodivost(v elektrotechnice se uplatňuje v širokém měřítku) a jiné fyzikální vlastnosti(při výrobě kluzných ložisek, povrchoví úpravě součástí, nástrojů, drobného spotřebního zboží). Odolnost proti chemickým vlivům se využívá v chemickém průmyslu, kde stříbrné povlaky tvoří povrchovou ochranu u nejrůznějších přístrojů.

246. Stříbřicí lázeň pro technické a ozdobné účely

 • 30 g/l kyanidu stříbrného(pozor - jed!)
 • 70 g/l kyanidu draselného(pozor - jed!)
 • 10 g/l uhličitanu draselného
 • 0,4 g/l sirnatanu sodného
 • 1 až 2 ml/l amoniaku
Místo posledních dvou složek je možné použít sirouhlík nebo sirnatan amonný. S lázní se pracuje při normální teplotě, hustota proudu je 0,1 až 1,0 A/dm2.

247. Lázeň pro předběžné stříbření

Tato lázeň je vhodná pro vyloučení základního tenkého stříbrného povlaku(tloušťky 0,05 mikrometru) na oceli a barevných kovech před vlastním stříbřením v koncentrovanější lázni. Předběžným stříbřením, které trvá 10 až 30 s, se zlepší přilnavost vrchního stříkaného povlaku. Lázeň obsahuje:

 • 2 g/l kyanidu stříbrného(pozor - jed!)
 • 70 g/l kyanidu sodného(pozor - jed!)
 • 10 g/l uhličitanu sodného
Pracovní teplota je 20 až 30 stupňů Celsia, hustota proudu je 1 až 2,5 A/dm2. Anody jsou zhotoveny z nerezavějící oceli.

248. Lázeň pro předběžné stříbření

Při stříbření oceli se nejprve stříbří lázní 247 a pak teprve touto lázní. Pro barevné kovy stačí tato lázeň. Obsahuje:

 • 6 g/l kyanidu stříbrného(pozor - jed!)
 • 70 g/l kyanidu sodného(pozor - jed!)
 • 10 g/l uhličitanu sodného
Pracovní teplota lázně je 18 až 30 stupňů Celsia, hustota proudu je 0,5 až 1,5 A/dm2. Anody jsou zhotoveny z nerezavějící oceli. Doba předběžného stříbření je pro ocel(po stříbření v předcházející lázni) 30 s až 2 min, pro barevné kovy 30 až 60 s.

249. Rychle stříbřicí lázeň

Lázeň je vhodná pro vylučování stříbrných povlaků v tloušťce až několik milimetrů ve velmi krátké době. Používá se výlučně pro techické účely a nikoli pro ozdobné pokovování. Obsahuje:

 • 100 g/l kyanidu stříbrného(pozor - jed!)
 • 100 g/l kyanidu draselného(pozor - jed!)
 • 25 g/l uhličitanu draselného
 • 15 g/l hydroxidu draselného
 • 2 ml/l amoniaku
 • 0,5 g/l sirnatanu sodného
S lázní se pracuje za teploty 40 až 55 stupňů Celsia. Při nemícháné lázni je hustota proudu 1 až 6 A/dm2, u míchané lázně je 6 až 15 A/dm2. Poměr plochy anody k ploše katody je 1:1 až 4:1.

9. GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ NEVODIVÝCH MATERIÁLŮ

V technické praxi je často nutné pokovit nevodivé součásti se skla, porcelánu, keramiky nebo plastů(termoplastů, reaktoplastů).
Aby bylo možné vytvořit kovové povlaky na nevodivých materiálech galvanickou cestou, je třeba nejprve vyloučit na povrchu těchto hmot vodivou vrstvu, na kteroupak lze galvanickou cestou nanést žádanou kovovou povrchovou úpravu.
Vyloučení vodivé vrstvy(většinou chemickým bezproudovým stříbřením) však musejí předcházet ještě některé další operace, které umožňují zvětšit adhezi jak stříbrné vrstvy, tak i galvanického povlaku k povrchu nevodivého materiálu.

250. Před vlastním pokovením se doporučuje tento postup:

1) Důkladné odmaštění. Pokud se použijí organická rozpouštědla, je nutné dbát na to, aby se omašťovaný povrch neporušil, nenaleptal. Pro tento účel je výhodné použít k odmašťování vídeňské vápno v kašovité podobě, smísené s vodou. K čištění se používá vlasový kartáč. Potom se předmět omyje tekoucí vodou.
2) Speciální moření povrchu nevodivého materiálu. Provádí se hlavně u plastů a zvláště se osvědčuje u akrylonitril-butadienstyrenových kopolymerů, nazvaných ABS plasty, které kromě vynikajících fyzikálních a mechanických vlastností mají po příslušné úpravě velkou přilnavost ke kovovým vrstvám. Tyto velmi výhodné plasty se nejen dovážejí(např. z NSR od firmy BASF pod názvem Terluran a od firmy Bayer pod názvem Novodur (kdo by to byl řekl z předchozího popisu:-), přece jen je to postarší knížka, no:-), pozn. HejtmaMa) , z Anglie od firmy Marbon Chemical pod názvem Cycolack, ale již se vyrábějí i u nás(Chemopetrol, k.p. Kaučuk Kralupy pod názvem Forsany)).
Zmíněné moření vytváří totiž ne povrchu plastu mikroskopické dutiny s negativními úhly, které dále slouží k pevnějšímu uchycení kovového povlaku.
Moření se provádí ponořením do lázně obsahující:

 • 1000 ml kyseliny sírové
 • 10 g dvojchromanu draselného
Lázeň je předem ohřátá na teplotu 50 až 70 stupňů Celsia a předměty určené k moření se máčejí po dobu asi 10 až 25 min. Po ukončení moření se materiál dobře opláchne tekoucí vodou.
3) Zcitlivění neboli aktivace je další nutná operace; spočívá v krátkém ponoření do 10% aktivačního vodného roztoku, který musí být vždy čerstvě připraven ze zásobního koncentrátu ve složení:
 • 200 g chloridu cínatého
 • 340 g kyseliny solné koncentrované
 • 50 ml destilované vody
KOncentrát musí být stále zcela čirý; objeví-li se případné usazeniny a zákaly, je nutné ho přefiltrovat.
Aktivace se provádí ve skleněné, kameninové nebo porcelánové nádobě(popřípadě v nádobě z novoduru) po dobu asi 3 až 4 min. Pak se materiál opět opláchne pod tekoucí vodou.
4) Chemické postříbření se na zcitlivělém materiálu provede bezproudovou metodou, nejlépe v amoniakálním roztoku dusičnanu stříbrného pomocí redukčního roztoku např. vinanu sodno-draselného(viz podrobně popsaný postup v receptuře č. 227).
Vyloučená jemná a stejnoměrná vrstva stříbra se pevně uchytí na mikroskopických nárůstcích cínaté soli, vzniklých během aktivace v dutinách vytvořených předcházejícím mořením.
Tím je dán základ k vodivé podložní vrstvě pevně lpící na základním nevodivém materiálu.
Po stříbření se opět výrobky důkladně opláchnou.
5) Chemické pomědění se provede opět bezproudově, na stříbrném povlaku, tlustší vrstvou mědi, která více odolává poškození. Může se použít některá receptura obsažená v kap. IX. 6) Konečný galvanicky vyloučený povlak(niklový, chrómový apod.) je pak již možné provádět na takto upraveném povrchu nevodivých materiálů podle obvyklých metod a receptur(viz kap. X). U větších součástí a dílců se předcházející operace(moření, aktivace, stříbření, mědění) i konečné galvanické pokovování provádí s výrobky upevněnými jednotlivě na závěsech; drobné výlisky a sypké předměty se zpracovávají až po chemickém mědění, nejlépe v koších z plastů, (novodur, polyetylén) a galvanické pokovení se provede ve speciálních pokovovacích zvonech či bubnech.