HejtmoSoft
     

MOTORKY


Kotouč Sekce MOTORKY je z důvodů centralizace informací a aktuálnosti dat linkovaná na profily motorek na web JAWAmania.info. Najdete v ní všechny naše zaregistrované motorky, tj. moje, milánkovy a možná i Honzíkovy.

Většinu hrubé práce má na svědomí milánek a jeho práce se svářečkou, věci elektrické a elektronické jsou mojí prací, jemnou mechaniku a design si každý tvoříme podle vlastního uvážení.